بازرگانی اتود

بزرگترین مرکز دستگاه های چاپ استوک ( دست دوم)

٠۴١-۳۳۳۷۶۷٠۳
٠۹١٢ ۶٠۶ ١۷١۴
٠۹١۹ ۷٠۶ ٢١٢۷
٠۹١٢۶٠۶١۷١۴ ٠۹١۹۷٠۶٢١٢۷ ٠۴١-۳۳۳۷۶۷٠۳
کانال تلگرام

دستگاه لمینت

دستگاه لمینیتور Ruby CR

دستگاه لمینیتور Ruby CR
مدل: Ruby CR 382
قدرت: 1200W
حداکثر عرض لمینیت: 380mm
ضخامت فیلم: 25-250min (1-10mil)
حداکثر سرعت: 4.5m/min
زمان آماده شدن: 12min
حداکثر دما: 150˚ C
سیستم سرعت دستگاه: 9 setting
حداکثر قطر فیلم: 200
اندازه کرپی فیلم: 2.25 , 3″ Auto grip
برش متقاطع: yes
حداکثر ضخامت لمینیت: 6mm
جمع کننده: Chain link to main motor
موس: no
پدال پایی: no
ابعاد: 640 . 760 . 470 (mm)
وزن: 130kg

 

مدل: Ruby CR 2702
قدرت: 1500W
حداکثر عرض لمینیت: 685mm
ضخامت فیلم: 25-250min (1-10mil)
حداکثر سرعت: 2.5m/min
زمان آماده شدن: 12min
حداکثر دما: 150˚ C
سیستم سرعت دستگاه: 9 setting
حداکثر قطر فیلم: 200
اندازه کرپی فیلم: 2.25 , 3″ Auto grip
برش متقاطع: yes
حداکثر ضخامت لمینیت: 6mm
جمع کننده: Chain link to main motor
موس: no
پدال پایی: no
ابعاد: 470 . 760 . 1010 (mm)
وزن: 83kg

 

مدل: Ruby CR 1062
قدرت: 2400W
حداکثر عرض لمینیت: 1060mm
ضخامت فیلم: 25-250min (1-10mil)
حداکثر سرعت: 2.5m/min
زمان آماده شدن: 12min
حداکثر دما: 150˚ C
سیستم سرعت دستگاه: 9 setting
حداکثر قطر فیلم: 200
اندازه کرپی فیلم: 2.25 , 3″ Auto grip
برش متقاطع: yes
حداکثر ضخامت لمینیت: 6mm
جمع کننده: Chain link to main motor
موس: no
ابعاد: 1165 . 662 . 1354 (mm)
وزن: 55kg