بازرگانی اتود

بزرگترین مرکز دستگاه های چاپ استوک ( دست دوم)

٠۴١-۳۳۳۷۶۷٠۳
٠۹١٢ ۶٠۶ ١۷١۴
٠۹١۹ ۷٠۶ ٢١٢۷
٠۹١٢۶٠۶١۷١۴ ٠۹١۹۷٠۶٢١٢۷ ٠۴١-۳۳۳۷۶۷٠۳
کانال تلگرام

دستگاه چاپ پارچه

دستگاه چاپ پارچه General X6

دستگاه چاپ پارچه General X6

این دستگاه برای چاپ روی پارچه های پلی استری بسیار مناسب است و به راحتی بدون واسطه ی کاغذ کار چاپ روی پارچه های تبلیغاتی و انواع پرچم انجام پذیر می شود.

در این سیستم جوهر سابلیمیشن مستقیم روی پارچه انتقال می یابد و پس از عبور پارچه از هیتر دستگاه جوهر فیکس شده و طرح شفافیت و وضوح خود را پیدا می کند.

در این سیستم شما برای چاپ ترنسفر یک مرحله جلوتر هستید و دیگر نیازی به کاغذ و صرف هزینه و وقت ندارید.