بازرگانی اتود

بزرگترین مرکز دستگاه های چاپ استوک ( دست دوم)

٠۴١-۳۳۳۷۶۷٠۳
٠۹١٢ ۶٠۶ ١۷١۴
٠۹١۹ ۷٠۶ ٢١٢۷
٠۹١٢۶٠۶١۷١۴ ٠۹١۹۷٠۶٢١٢۷ ٠۴١-۳۳۳۷۶۷٠۳
کانال تلگرام

دستگاه چاپ فلت بد

دستگاه فلت بد +Knight C

دستگاه فلت بد +Knight C
مدل: E 25*25
نوع هد: Piezo Drop-On-Demand Industrial Inkjet Head
پیکولیتر: 14PL
تعداد نازل: 1024 nozzles - 8 Heads
محدوده چاپ: 250 mm . 2500 mm
سرعت چاپ: 28 متر مربع در ساعت (draft)
  21 متر مربع در ساعت (standard)
  14متر مربع در ساعت (high resolution)
ضخامت مدیا: 100mm
رزولوشن: 720 - 1440
تعداد رنگ: 4 / 6
رنگ ثابت: White x 2
مشخصات جوهر: UV Curing Ink
سیستم خشک کننده: UV Lamp
مخزن جوهر: Refillable On The Fly While Printing /1000ml
منبع تغذیه: 50/60 hz 220v (10%) > 30A
شرایط محیط: دما بین 15 تا 30 درجه     –    رطوبت بین 30% تا 70%
ابعاد: ۴۲۰۰ mm x 2300 mm x 1400 mm
وزن: 2000 kg